Хирургия

 

Хирургичните процедури, които предлага кабинета, включват манипулации от т.нар. орална хирургия:

  • хирургичен кюретаж
  • хирургично отстраняване на мъдреци
  • Оперативно остраняване на корени и фрактурирани зъби
  • Оперативно отстраняване на кисти
  • корекция на алвеоларен гребен (екзостози, оформяне на алвеоларен гребен с алопластични материали)
  • мекотъканна и костна аугментация
  • хирургична корекция на френулум и гингивобукални връзки
  • поставяне на зъбни и ортодонтски импланти
  • пародонтална хирургия