Ендодонтия

Лекуваме и нервите… на зъбите.

За да изпълнява функциите си като част от дъвкателния апарат, всеки зъб с възпалителни изменения засягащи пулпата (нерва), трябва да се лекува екзактно и в необходимите срокове. За да няма късни последствия от типа на зъбни грануломи, кисти и абсцеси, е необходимо лечение и много точно запълване на кореновия канал до върха на корена. В цената се включва и поетапно проследяване на лечението с Дигитален рентгенов апарат, чието облъчване е десетки пъти по-ниско от това на конвенционален рентген.

Анатомията на кореновата канална система често е непредвидима и за визуализирането и се налага използване на допълнителни методи за изследване – рентгенографиране и микроскопиране. Кабинетът разполага с микроскоп за разчитане на ендодонтска анатомия и отстраняване на счупени в корена инструменти. Това налага включване на допълнителни етапи по време на лечението.