Ортодонтия

Брекетите изправят нещата.

При израстването си всеки човек е подложен на различни фактори, които определят начина, по-който ще се развие. Това важи особено за развитието и оформянето на зъбите, зъбните дъги и челюстите. Различните аномалии получени по време на растежа на зъбите могат да бъдат повлиявани с помощта на редица апарати и процедури. Основните апарати, които използваме са: лингвалната пластинка (това е стандартната шина за изправяне на зъбите), най-често употребявана във възраста до около 18 год. Тя е най-евтина и резултатите са добри при редовно носене. Най-новите тенденции налагат използване на нови материали и техники с голяма вариация като цена и качество. Такава система са брекетите. Те представляват залепена за всеки зъб метална опора, през която се прекарва специална метална дъга. Те за разлика от предишните апарати не се свалят, което значи че действат през цялото денонощие и ефекта е по-бърз. Освен това благодарение на захващането на всеки зъб, може много точно да се позиционират различните зъби в трите равнини, което да осигури оптимални естетика и функция. Срока на лечение е различен при различните диагнози, като при по-тежките случай се налага целия процес на израстване на зъбите да бъде контролиран поради сложността и честите рецидиви. Много често се налага да се сменят елементи от апаратите и да бъдат добавяни нови. Това изисква мониторинг на пациента през интервал най-много около месец. Стандартния срок за лечение с брекети е около 1,5 – 2 години. Лечение с брекети се провежда след поникване на всички постоянни зъби (има изключения) няма възрастово ограничение, като брекети могат да се поставят и на възрастни пациенти, но след екзактно проведена парадонтална терапия. Понякога се налага едновременно поставяне на апарати на двете челюсти.

Брекети

  • система ДЕЙМЪН – опционална
  • безцветни брекети (изцяло естетични, керамични)
  • мини импланти за осигуряване на допълнителна опора
Разликата между различните системи се състои в начина на прилагане на различните елементи от системата в различните етапи от лечението, въвеждането на специфични за всяка система елементи, а също и в конкретните настройки на всеки брекет. В цената влизат: брекети, лигатурни ластици, дъга, канюли, а също и смяната на дъгите по веме на лечението. Залепването на паднали брекети е безплатно, освен когато не стане прекалено често и е по вина на пациента. След лечението се налага използването на апарати или приспособления с цел предпазване от рецидив на аномалията след отстраняване на апарата, наречени ретайнери. Поддържането на отлична устна хигиена е абсолютно задължително по време на ортодонтското лечение.

За въпроси, назначения или извънредни ситуации не се колебайте да се свържете с нас      02 974 08 02      0888 907 637      0876 740 804
КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ