ХИРУРГИЯ

  ХИРУРГИЯ

Хирургичните процедури имат сложни имена, но помагат на зъбите:
• хирургичен кюретаж;
• хирургично отстраняване на мъдреци;
• оперативно отстраняване на корени и фрактурирани зъби;
• оперативно отстраняване на кисти;
• корекция на алвеоларен гребен (екзостози, оформяне на алвеоларен гребен с алопластични материали);
• мекотъканна и костна аугментация;
• хирургична корекция на френулум и гингивобукални връзки;
• поставяне на зъбни и ортодонтски импланти;
• пародонтална хирургия.